Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 01-01-2023 đến 31-01-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-01-2023
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
30-01-2023
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
29-01-2023
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
28-01-2023
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
4 lần
27-01-2023
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
26-01-2023
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
25-01-2023
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
20-01-2023
5 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
19-01-2023
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
18-01-2023
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
17-01-2023
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
16-01-2023
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
15-01-2023
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
14-01-2023
1 lần
4 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-01-2023
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
8 lần
3 lần
0 lần
4 lần
12-01-2023
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
11-01-2023
1 lần
7 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
10-01-2023
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
7 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
09-01-2023
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
08-01-2023
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
07-01-2023
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
06-01-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
6 lần
1 lần
05-01-2023
0 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
6 lần
04-01-2023
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
03-01-2023
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
7 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
02-01-2023
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
01-01-2023
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
Số lần 61
77
67
73
84
77
71
69
78
72

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
31-01-2023
3 lần
7 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
30-01-2023
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
29-01-2023
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
2 lần
28-01-2023
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
27-01-2023
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
26-01-2023
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
25-01-2023
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
20-01-2023
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
19-01-2023
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
18-01-2023
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
17-01-2023
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
16-01-2023
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
15-01-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
14-01-2023
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
13-01-2023
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
0 lần
12-01-2023
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
11-01-2023
4 lần
5 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
10-01-2023
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
09-01-2023
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
7 lần
1 lần
3 lần
08-01-2023
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
07-01-2023
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
06-01-2023
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
05-01-2023
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
04-01-2023
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
03-01-2023
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
02-01-2023
1 lần
1 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
01-01-2023
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
5 lần
Số lần 76
72
78
61
76
87
73
71
67
68

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
31-01-2023
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
30-01-2023
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
29-01-2023
0 lần
2 lần
7 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
5 lần
3 lần
2 lần
28-01-2023
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
7 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
27-01-2023
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
26-01-2023
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
25-01-2023
6 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
20-01-2023
5 lần
4 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
19-01-2023
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
18-01-2023
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
17-01-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
16-01-2023
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
15-01-2023
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
14-01-2023
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
13-01-2023
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
12-01-2023
4 lần
6 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
11-01-2023
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
1 lần
10-01-2023
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
09-01-2023
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
08-01-2023
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
07-01-2023
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
6 lần
7 lần
0 lần
2 lần
0 lần
06-01-2023
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
05-01-2023
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
04-01-2023
1 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
03-01-2023
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
02-01-2023
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
01-01-2023
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Số lần 74
82
82
66
81
67
74
82
65
56

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc kết quả xổ số là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXS này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSMB gần đây.

Để sử dụng tính thăng thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMB bạn có thể chọn khoảng thời gian hoặc chọn theo biên độ biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng. Phần thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu kết quả xổ số đẹp nhất trong ngày.

 

hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef ericans more-mp3 bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket